Připojte se ke spokojeným uživatelům ICOBIS.
1
FLEXIBILNÍ

Systém optimalizovaný dle individuálních potřeb zákazníka.

2
INOVATIVNÍ

Systém vyvíjený s předními producenty kameniva a betonu.

3
KOMPLEXNÍ

Systém pro řízení obchodu, kvality, výroby a dopravy.

Více než 100 provozoven
Více než 80 milionů tun kameniva
Více než 15 milionů m3 betonu
Aplikace pro efektivní správu obchodních, technologických, výrobních, logistických i administrativních procesů výrobců betonu, obalových směsí, kameniva a dodavatelů služeb čerpání.

obchod

od správy odběratelů, produktů a služeb, přes cenotvorbu v rámci nabídek a smluv, až po fakturaci a správu pohledávek

kvalita

od správy materiálů a receptur, přes realizaci odběrů vzorků a jejich testování v laboratoři, až po vystavení protokolů a správy výsledků zkoušek

doprava

od správy dopravců, vozidel a řidičů, přes evidenci výkonů a jejich cen, až po realizaci tvorby podkladů pro fakturaci služeb dopravy

výroba

od konfigurace zařízení (váhy, míchačky, semafory, kamery), přes tvorbu dávek (beton) a váženek (kamenivo), až po tisk dodacích listů a správu spotřebovaných materiálů

pokladny

od správy pokladen a definici typů pokladních pohybů, přes evidenci jednotlivých hotovostních dokladů, až po realizaci komunikace s EET (CZ) nebo fiskálními moduly (SK)

sklady

od správy skladů a definici skladových pohybů, přes evidenci jednotlivých skladových operací, až po realizaci fyzických inventur a správu nestandardních skladových rozdílů
Příklad formulářů
logo Cemex
logo Skanska
logo České štěrkopísky
logo Slovenské štrkopiesky
logo Alas
logo Bobeton
logo Kamenivo Nord
Díky zkušenostem, nadšení, profesionalitě našich lidí, hluboké znalosti odvětví, neustálému vývoji a díky spolupráci s předními producenty betonu a kameniva, vám můžeme nabídnout specializované řešení s vysokou přidanou hodnotou.