Připojte se ke spokojeným uživatelům ICOBIS.
1
FLEXIBILNÍ

Systém optimalizovaný dle individuálních potřeb zákazníka.

2
INOVATIVNÍ

Systém vyvíjený s předními producenty kameniva a betonu.

3
KOMPLEXNÍ

Systém pro řízení obchodu, kvality, výroby a dopravy.

Více než 100 provozoven
Více než 77 milionů tun kameniva
Více než 13 milionů m3 betonu
Aplikace pro efektivní správu obchodních, technologických, výrobních, logistických i administrativních procesů výrobců betonu, obalových směsí, kameniva a dodavatelů služeb čerpání.

obchod

od správy odběratelů, produktů a služeb, přes cenotvorbu v rámci nabídek a smluv, až po fakturaci a správu pohledávek

kvalita

od správy materiálů a receptur, přes realizaci odběrů vzorků a jejich testování v laboratoři, až po vystavení protokolů a správy výsledků zkoušek

doprava

od správy dopravců, vozidel a řidičů, přes evidenci výkonů a jejich cen, až po realizaci tvorby podkladů pro fakturaci služeb dopravy

výroba

od konfigurace zařízení (váhy, míchačky, semafory, kamery), přes tvorbu dávek (beton) a váženek (kamenivo), až po tisk dodacích listů a správu spotřebovaných materiálů

pokladny

od správy pokladen a definici typů pokladních pohybů, přes evidenci jednotlivých hotovostních dokladů, až po realizaci komunikace s EET (CZ) nebo fiskálními moduly (SK)

sklady

od správy skladů a definici skladových pohybů, přes evidenci jednotlivých skladových operací, až po realizaci fyzických inventur a správu nestandardních skladových rozdílů
Příklad formulářů
Díky zkušenostem, nadšení, profesionalitě našich lidí, hluboké znalosti odvětví, neustálému vývoji a díky spolupráci s předními producenty betonu a kameniva, vám můžeme nabídnout specializované řešení s vysokou přidanou hodnotou.
 • 2020

  Skanska Transbeton, s.r.o.

  icobis 3.0 (icobis) na 17 závodech (beton) v České republice

 • 2019

  ALAS SLOVAKIA s.r.o.

  icobis 3.0 (cossys) na 7 závodech (beton) na Slovensku

  CEMEX Sand, k.s.

  icobis 3.0 (icobis) na 14 závodech (kamenivo) v České republice

  Neto Holding s.r.o

  icobis 3.0 (icobis) na 2 závodech (beton) v České republice

 • 2018

  Kamenivo Nord 1 s.r.o.

  icobis 3.0 (icobis) na 2 závodech (kamenivo, beton) na Slovensku

 • 2017

  CEMEX Czech Republic, s.r.o.

  icobis 1.0 (TEDI) na 54 závodech (beton) v České republice

 • 2016

  ALAS SLOVAKIA s.r.o.

  icobis 3.0 (cossys) na 11 závodech (kamenivo) na Slovensku

 • 2014

  České štěrkopísky spol. s r.o.

  icobis 2.0 (jampex) na 16 závodech (kamenivo) v České republice a na Slovensku

 • 2005

  CEMEX Czech Republic, s.r.o.

  icobis 1.0 (IBEX) na 72 závodech (kamenivo, beton) v České republice a na Slovensku